در کمتر از ۶۰ ثانیه

هوادارانتان را شگفت زده و دیگران را شاد کنید

کادو پلتفرمی هدفمند میباشد که با تکیه بر تاثیرگذاری افراد مشهور و محبوب و حمایت از سازمانهای خیریه پیشرو، در جهت رسیدن به دنیایی بهتر تلاش میکند

:بخشی از درآمد به سازمان های خیریه غیردولتی زیر اهدا می شود

ایفا

مادران علیه فقر

مرکز برابری پارس

…میزان درآمد خود را محاسبه کنید